Homepage   Map   Contact  

  Hôm nay, 16 / 7 / 2018

Trang chủ | Liên hệ | Liên kết | English  

 
GIỚI THIỆU VNCA
HỘI VIÊN
TIN TỨC-THÔNG TIN MỚI
THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VN
BẢN TIN NỘI BỘ
VĂN BẢN MỚI
AFCM
Lượt truy cập: 2051382

NĂM 2006
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XI MĂNG THÁNG 5/2006 (số 114)
Tổng lượng xi măng tiêu thụ trên cả nước trong tháng 5/2006 là: 2.773.000 tấn (tháng 4/2006 là: 3.215.754 tấn). Trong đó ....
Tình hình thị trường xi măng tháng 4/2006(Số 113)
Tổng lượng xi măng tiêu thụ trên cả nước trong tháng 4/2006 là: 3.215.754 tấn (tháng 3/2006 là: 3.130.000 tấn). Trong đó
Tình hình Thị trường xi măng tháng 3/2006(Số 112)
Tổng lượng xi măng tiêu thụ trên cả nước trong tháng 3/2006 là: 3.130.000 tấn (tháng 2/2005 là: 2.034.074 tấn). Trong đó
Tình hình Thị trường xi măng tháng 2/2006 (Số 111)
Tổng lượng xi măng tiêu thụ trên cả nước trong tháng 2/2006 là: 2.034.074 tấn (tháng 1/2005 là: 1.797.578 tấn). Trong đó 1. Lượng xi măng lò quay của Tổng công ty Xi măng VN tiêu thụ trong tháng 2/2006 là: 880.890 tấn (tháng 1 là: 774.584 tấn). Cụ thể như sau:
TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU VNCA  |  HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG |  LIÊN KẾT WEBSITE  |  SƠ ĐỒ CHUNG  |  LIÊN HỆ


Copyright 2006 Hiệp Hội Xi Măng Việt Nam. Liên hệ: cemass@fpt.vn