Homepage   Map   Contact  

  Hôm nay, 16 / 7 / 2018

Trang chủ | Liên hệ | Liên kết | English  

 
GIỚI THIỆU VNCA
HỘI VIÊN
TIN TỨC-THÔNG TIN MỚI
THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VN
BẢN TIN NỘI BỘ
VĂN BẢN MỚI
AFCM
Lượt truy cập: 2051384

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Chương I: HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI XI MĂNG

Điều 1: Hội đồng Hiệp hội Xi măng là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội Xi măng, được tổ chức theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Xi măng Việt Nam ( Điều 11)

Điều 2: Hội đồng Hiệp hội Xi măng có từ 17 – 21 thành viên, do Đại hội toàn thể các hội viên bầu ra có nhiệm kỳ là 3 năm ( Điều 17)

Điều 3: Việc lựa chọn người đại diện để bầu vào Hội đồng Hiệp hội, tuân thủ điều 7 của quy chế Hiệp hội Xi măng Việt Nam

-         Trường hợp người đại diện của doanh nghiệp hay tổ chức thành viên trong Hội đồng Hiệp hội Xi măng thôi làm đại diện thì doanh nghiệp hay tổ chức đó cử người khác thay theo quy định ở điều 7 của quy chế Hiệp hội Xi măng Việt Nam.

Điều 4: Giữa nhiệm kỳ, nếu có thành viên nào ra khỏi Hội đồng Hiệp hội Xi măng thì tại hội nghị thường niên gần nhất hay Đại hội toàn thể  bất thường sẽ bầu hội viên khác thay thế.

Điều 5: Các thành viên của Hội đồng Hiệp hội Xi măng Việt Nam không hưởng lương của Hiệp hội Xi măng, trừ thành viên Hội đồng làm việc chuyên trách (nếu có).
Chương:    1 2 [Tiếp] [Cuối]

 
TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU VNCA  |  HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG |  LIÊN KẾT WEBSITE  |  SƠ ĐỒ CHUNG  |  LIÊN HỆ


Copyright 2006 Hiệp Hội Xi Măng Việt Nam. Liên hệ: cemass@fpt.vn